Giỏ hàng
MESSENGER SHOPPING

MESSENGER SHOPPING

Kết nối với khách hàng ngay lập tức

Messenger Shopping giúp khách hàng của bạn có thể xem, duyệt và mua sản phẩm trực tiếp ngay trong Facebook Messenger.

Một cách đơn giản để mua hàng

Từ nay, khách hàng của bạn có thể xem, duyệt và mua sản phẩm trực tiếp ngay trong Facebook Messenger.

Đồng bộ và mang lại trải nghiệm xuyên suốt, tiện lợi với khách hàng

  • Trải nghiệm xuyên suốt, tiện lợiKhách hàng duyệt và mua trên Messenger, đồng thời các thông tin về trạng thái đơn hàng và vận chuyển cũng được cập nhật ngay trong Messenger.

  • Tiện lợi Đồng bộ thông tin khách hàng từ Messenger cho đến cửa hàng trong Haravan.Haravip - Giải pháp tổng thể cho Thương Mại Điện Tử

Đăng ký Haravip

Haravip - Giải pháp tổng thể cho Thương Mại Điện Tử

Đăng ký Haravip

0931.549.379